Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Żubr na terenie Nadleśnictwa Augustów

Żubr na terenie Nadleśnictwa Augustów

Kamera leśna zawieszona  przy karmowisku w Nadleśnictwie Augustów, uchwyciła zwierzęta, które przychodzą do wyłożonej sianokiszonki. Wśród przybyłych,  idealnie swój profil i majestat ukazał żubr. Zwierzę dostojne i potężne, które bardzo trudno jest zobaczyć w lesie. Na terenie Puszczy Augustowskiej od paru lat zadomowiły się dwa samce, które przywędrowały do nas same.

Wśród leśników każdy z osobników  ma już nadane imię. Na zdjęciu prezentuje się Państwu Wiktor, który upodobał sobie lasy Nadleśnictwa Augustów. Drugi osobnik- Feliks przemierza tereny sąsiedniego Nadleśnictwa Płaska.

Nawiązując do tematu żubra, w 2014 r. Nadleśnictwo Augustów przystąpiło do realizacji projektu „ Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce" finansowanego z Funduszy Norweskich. W ramach tego projektu przygotowano obszar Puszczy Augustowskiej do wsiedlenia żubra. Na terenie naszego nadleśnictwa utworzono 8,7 ha nowych poletek żerowych, które obsiano mieszanką traw z koniczyną. Wykopano 2 oczka wodne o pow. do 10 arów i poprawiono już istniejące dwa wodopoje.

3 lutego 2017 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  Konrad Tomaszewski podpisał Decyzje nr 30 w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe".

3 lutego 2017 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  Konrad Tomaszewski podpisał Decyzje nr 30 w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. „Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe". Głównym celem projektu jest zachowanie żubra, jako gatunku występującego w faunie Polski, który zostanie zrealizowany poprzez:

- zwiększenie areału występowania żubra na terenie PGL LP i za granicą

- rozrzedzenie populacji i jej monitoring

- poprawienie stanu zdrowotnego

- gospodarowanie zasobami i pulą genową żubra

- zbudowanie leśnego banku genów żubrów

- kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb i metod ochrony i zachowania gatunku, a także zasad zachowania się na obszarach, gdzie gatunek ten występuję

- stworzenie trwałych podstaw prawnych i organizacyjnych dla zachowania lokalnych populacji żubra na obszarach zarządzanych przez lasy Państwowe.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. i finansowany będzie ze środków własnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz ze środków Funduszu Leśnego.