Gekennzeichneter Inhalt

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Na terenach Nadleśnictwa Augustów funkcjonuje ponad dwadzieścia użytków ekologicznych. Ich łączna powierzchnia wynosi 37, 36 ha.

 

Jak dotąd ustanowiono między innymi ekosystemy bagienne, jako użytki ekologiczne o nazwach: „Stawik studzieniczański", „Ślepe jeziorko", „Leśne oko", „Suchar czarnobrodzki", „Bagno czarnobrodzkie" oraz kilkanaście użytków, które jeszcze nie doczekały się własnych nazw.