Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Wśród pomników przyrody przeważają pomnikowe sosny, dęby i modrzewie. Do najciekawszych należy grupa 16 sosen w uroczysku „Barcie" oraz grupa modrzewi w Jesionowie i Białobrzegach.

Materiały do pobrania


 

Grupa sędziwych i pomnikowych sosen w uroczysku "Barcie"