Wydawca treści Wydawca treści

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Prawidłowa gospodarka łowiecka to przede wszystkim troska o jak najlepszy stan populacji zwierząt łownych. Dobry stan łowisk, zdrowa i bezpieczna baza żerowa, zabezpieczanie przed epidemią chorób, ograniczanie liczebności niepożądanych drapieżników, coroczna inwentaryzacja zwierząt czy najbardziej znane w społeczeństwie zimowe dokarmianie, to tylko część obowiązków prawdziwego myśliwego. Polowanie, mające swój specyficzny ceremoniał oraz liczne elementy bogatej myśliwskiej tradycję, jest również pracą. W tym przypadku na rzecz regulacji stanu liczebności oraz eliminacji osobników chorych.
 

 Stan zwierząt łownych świadczy o pracy lokalnych myśliwych.   Fot. Andrzej Stachurski.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Augustów nie ma wprawdzie tak dużego znaczenia, jak w dawnych wiekach, kiedy dla wielu ludzi była źródłem utrzymania, jednak nadal pozostaje ważną dziedziną działalności. Nadleśnictwo gospodaruje w dwóch Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych:
 OHZ 44 (obwód łowiecki 44 - pow. 9113 ha) i OHZ 47 (obwód łowiecki 47 - pow. 9921 ha). Obwody te są  położone w obrębach leśnych Augustów i Balinka, między Kanałem Augustowskim a rzeką Biebrzą. Pozostałe tereny stanowią obwody wydzierżawione kołom łowieckim.
 
   Nadleśnictwo Augustów oferuje łowiska ciekawe, zasobne i zróżnicowane przyrodniczo.
 

Każdego roku w Nadleśnictwie Augustów prowadzona jest inwentaryzacja zwierzyny. Jej wyniki dają obraz wielkości i kierunków zmian w poszczególnych populacjach zwierząt. Pozwala to na odpowiednie zaplanowanie działań doskonalących warunki łowisk. Zapewnia to zwierzynie łownej jak najlepsze warunków bytowania i rozwoju.
Dane z inwentaryzacji i wielkości pozyskania zwierzyny sa dostępne w zakładce "Monitoring stanu lasu"
Specyficzne warunki, typowe dla rozległych puszcz, sprawiają że poplucja wilka jest liczna (ok. 45 szt.) i można też zaobserwować bardziej skrytego rysia (ok. 12 szt. ). Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku gatunkiem łownym i nie zagrożonym był głuszec. Pomimo ochrony gatunkowej (od 1995 r.) i czynnej, jego popucja jest bliska wymarciu.
Leśnicy, chcąc utrzymać optymalny stan ilościowy zwierzyny przy jednoczesnym ograniczeniu szkód gospodarczych w drzewostanach , opracowali Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany Rejonu Puszczy Augustowskiej
 
  Wiele urządzeń sprzyja prowadzeniu prawidłowej gospodarki łowieckiej.
 
 
Zróznicowane łowiska w puszczańskich ostępach, właściwie utrzymane paśniki, ambony i inne urządzenia łowieckie, komfortowe kwatery, profesjonalna organizacja polowań przez leśniczego ds. łowieckich, liczne trofea myśliwskie zdobyte przez myśliwych z kraju i zagranicy, a przede wszystkim dzika przyroda Puszczy Augustowskiej, są gwarancją udanych łowów i prawdziwej leśnej przygody.
                                                                      Zapraszamy !
 
 
 
Galeria łowiecka przygotowana z okazji 50-ej rocznicy utworzenia Koła Łowieckiego "LEŚNIK"
 

               


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy Nadleśnictwa Augustów

Lasy Nadleśnictwa Augustów

Lasy administrowane przez Nadleśnictwo Augustów obejmują obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.

Stanowią fragment jednego z największych w Polsce kompleksów leśnych Puszczy Augustowskiej, będącej od wielu stuleci ostoją dzikiej przyrody. Jej najcenniejsze fragmenty chronione są w ramach Wigierskiego Parku Narodowego oraz licznych rezerwatów przyrody, w tym "Kuriańskiego Bagna", gdzie na powierzchni ponad 1716 ha ochronie podlegają rozległe fragmenty zbliżone do lasów pierwotnych. Puszcza rozciąga się również poza granicami Polski, na terenach Litwy i Białorusi, tworząc jeden z największych kompleksów leśnych w Europie. Od strony południowej nadleśnictwo graniczy  z terenami Biebrzańskiego Parku Narodowego, do którego utworzenia przyczyniło się przekazując znaczne obszary cenne przyrodniczo. Również obecnie ma swój udział w ochronie przyrody tych niezwykle cennych bagien, m.in. poprzez ochronę w ramach otuliny parku. Położone wśród lasów liczne i urokliwe augustowskie jeziora oraz Kanał Augustowski, przyciągają wielu turystów i miłośników przyrody.

   Nadleśnictwo Augustów, zgodnie z postanowieniami ustawy o lasach, realizuje zasady powszechnej ochrony lasów, trwałości ich utrzymania oraz ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów : ekologicznych, produkcyjnych i społecznych. Bardzo ważnym zadaniem jest ponadto powiększanie zasobów leśnych.

WYBRANE DANE LICZBOWE :

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Augustów : 26 048,78 ha.

Powierzchnia gruntów leśnych ogółem: 25 536,08 ha

Powierzchnia lasów ochronnych : 23 266 ha.

Rezerwaty przyrody : 4 o łącznej powierzchni 1 111 ha.

Liczba leśnictw : 17 o średniej powierzchni 1 530 ha

Pozyskanie drewna ogółem (plan na rok 2017) : 126 165 m3

Leśne ścieżki dydaktyczne : 6

Ilość osób korzystających z oferty edukacyjnej nadleśnictwa (dane za rok 2016) : około 5,5 tys.