Wydawca treści Wydawca treści

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Prawidłowa gospodarka łowiecka to przede wszystkim troska o jak najlepszy stan populacji zwierząt łownych. Dobry stan łowisk, zdrowa i bezpieczna baza żerowa, zabezpieczanie przed epidemią chorób, ograniczanie liczebności niepożądanych drapieżników, coroczna inwentaryzacja zwierząt czy najbardziej znane w społeczeństwie zimowe dokarmianie, to tylko część obowiązków prawdziwego myśliwego. Polowanie, mające swój specyficzny ceremoniał oraz liczne elementy bogatej myśliwskiej tradycję, jest również pracą. W tym przypadku na rzecz regulacji stanu liczebności oraz eliminacji osobników chorych.
 

 Stan zwierząt łownych świadczy o pracy lokalnych myśliwych.   Fot. Andrzej Stachurski.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Augustów nie ma wprawdzie tak dużego znaczenia, jak w dawnych wiekach, kiedy dla wielu ludzi była źródłem utrzymania, jednak nadal pozostaje ważną dziedziną działalności. Nadleśnictwo gospodaruje w dwóch Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych:
 OHZ 44 (obwód łowiecki 44 - pow. 9113 ha) i OHZ 47 (obwód łowiecki 47 - pow. 9921 ha). Obwody te są  położone w obrębach leśnych Augustów i Balinka, między Kanałem Augustowskim a rzeką Biebrzą. Pozostałe tereny stanowią obwody wydzierżawione kołom łowieckim.
 
   Nadleśnictwo Augustów oferuje łowiska ciekawe, zasobne i zróżnicowane przyrodniczo.
 

Każdego roku w Nadleśnictwie Augustów prowadzona jest inwentaryzacja zwierzyny. Jej wyniki dają obraz wielkości i kierunków zmian w poszczególnych populacjach zwierząt. Pozwala to na odpowiednie zaplanowanie działań doskonalących warunki łowisk. Zapewnia to zwierzynie łownej jak najlepsze warunków bytowania i rozwoju.
Dane z inwentaryzacji i wielkości pozyskania zwierzyny sa dostępne w zakładce "Monitoring stanu lasu"
Specyficzne warunki, typowe dla rozległych puszcz, sprawiają że poplucja wilka jest liczna (ok. 45 szt.) i można też zaobserwować bardziej skrytego rysia (ok. 12 szt. ). Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku gatunkiem łownym i nie zagrożonym był głuszec. Pomimo ochrony gatunkowej (od 1995 r.) i czynnej, jego popucja jest bliska wymarciu.
Leśnicy, chcąc utrzymać optymalny stan ilościowy zwierzyny przy jednoczesnym ograniczeniu szkód gospodarczych w drzewostanach , opracowali Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany Rejonu Puszczy Augustowskiej
 
  Wiele urządzeń sprzyja prowadzeniu prawidłowej gospodarki łowieckiej.
 
 
Zróznicowane łowiska w puszczańskich ostępach, właściwie utrzymane paśniki, ambony i inne urządzenia łowieckie, komfortowe kwatery, profesjonalna organizacja polowań przez leśniczego ds. łowieckich, liczne trofea myśliwskie zdobyte przez myśliwych z kraju i zagranicy, a przede wszystkim dzika przyroda Puszczy Augustowskiej, są gwarancją udanych łowów i prawdziwej leśnej przygody.
                                                                      Zapraszamy !
 
 
 
Galeria łowiecka przygotowana z okazji 50-ej rocznicy utworzenia Koła Łowieckiego "LEŚNIK"
 

               


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

MŁODE OSTOJI

MŁODE OSTOJI

W Puszczy Augustowskiej pojawił się nowy mieszkaniec.

W ostatnim czasie udało się naszemu opiekunowi żubrów podejść je na tyle blisko by móc zaobserwować, że stado powiększyło się. Pojawił się cielak, który prawdopodobnie jest młodym najstarszej krowy, sześcioletniej żubrzycy potocznie nazywanej przez nas Ostoją. 

Nadleśnictwo Augustów wiosną tego roku wypuściło do Puszczy Augustowskiej 7 sztuk- 5 krów i 2 byki. Wszystkie żubry pochodzą z Puszczy Boreckiej z Nadleśnictwa Borki. Dodatkowo na terenie  Puszczy Augustowskiej od kilku lat żyją też dwa dorosłe byki.  Słynny już byk imieniem Wiktor niedawno dołączył do nowo utworzonego stada. Kto wie może dzięki temu w przyszłym roku nasze stado znowu się powiększy o kolejne młode.

Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie umieścić zdjęć naszego małego mieszkańca ponieważ ze względu na panujące w tej chwili warunki w lesie, żubry kryją się w trudno dostępnych miejscach by móc schować się przed męczącymi je insektami i wykoanie zdjęc jest bardzo utrudnione. Dodatkowo chcemy uniknąć niepokojenia stada.

Utworzenie stada żubrów w Puszczy Augustowskiej jest jednym z elementów programu „Kompleksowa projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe". Koszt projektu wynosi 40 milionów złotych. Tworzenie niewielkich populacji żubrów ma ograniczać rozprzestrzenianie się chorób tych zwierząt i zwiększyć zasięg występowania żubrów w Polsce.

 

 

Zdjęcia: Adam Kolator, Marek Wegrzynowicz