Wydawca treści Wydawca treści

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Prawidłowa gospodarka łowiecka to przede wszystkim troska o jak najlepszy stan populacji zwierząt łownych. Dobry stan łowisk, zdrowa i bezpieczna baza żerowa, zabezpieczanie przed epidemią chorób, ograniczanie liczebności niepożądanych drapieżników, coroczna inwentaryzacja zwierząt czy najbardziej znane w społeczeństwie zimowe dokarmianie, to tylko część obowiązków prawdziwego myśliwego. Polowanie, mające swój specyficzny ceremoniał oraz liczne elementy bogatej myśliwskiej tradycję, jest również pracą. W tym przypadku na rzecz regulacji stanu liczebności oraz eliminacji osobników chorych.
 

 Stan zwierząt łownych świadczy o pracy lokalnych myśliwych.   Fot. Andrzej Stachurski.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Augustów nie ma wprawdzie tak dużego znaczenia, jak w dawnych wiekach, kiedy dla wielu ludzi była źródłem utrzymania, jednak nadal pozostaje ważną dziedziną działalności. Nadleśnictwo gospodaruje w dwóch Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych:
 OHZ 44 (obwód łowiecki 44 - pow. 9113 ha) i OHZ 47 (obwód łowiecki 47 - pow. 9921 ha). Obwody te są  położone w obrębach leśnych Augustów i Balinka, między Kanałem Augustowskim a rzeką Biebrzą. Pozostałe tereny stanowią obwody wydzierżawione kołom łowieckim.
 
   Nadleśnictwo Augustów oferuje łowiska ciekawe, zasobne i zróżnicowane przyrodniczo.
 

Każdego roku w Nadleśnictwie Augustów prowadzona jest inwentaryzacja zwierzyny. Jej wyniki dają obraz wielkości i kierunków zmian w poszczególnych populacjach zwierząt. Pozwala to na odpowiednie zaplanowanie działań doskonalących warunki łowisk. Zapewnia to zwierzynie łownej jak najlepsze warunków bytowania i rozwoju.
Dane z inwentaryzacji i wielkości pozyskania zwierzyny sa dostępne w zakładce "Monitoring stanu lasu"
Specyficzne warunki, typowe dla rozległych puszcz, sprawiają że poplucja wilka jest liczna (ok. 45 szt.) i można też zaobserwować bardziej skrytego rysia (ok. 12 szt. ). Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku gatunkiem łownym i nie zagrożonym był głuszec. Pomimo ochrony gatunkowej (od 1995 r.) i czynnej, jego popucja jest bliska wymarciu.
Leśnicy, chcąc utrzymać optymalny stan ilościowy zwierzyny przy jednoczesnym ograniczeniu szkód gospodarczych w drzewostanach , opracowali Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany Rejonu Puszczy Augustowskiej
 
  Wiele urządzeń sprzyja prowadzeniu prawidłowej gospodarki łowieckiej.
 
 
Zróznicowane łowiska w puszczańskich ostępach, właściwie utrzymane paśniki, ambony i inne urządzenia łowieckie, komfortowe kwatery, profesjonalna organizacja polowań przez leśniczego ds. łowieckich, liczne trofea myśliwskie zdobyte przez myśliwych z kraju i zagranicy, a przede wszystkim dzika przyroda Puszczy Augustowskiej, są gwarancją udanych łowów i prawdziwej leśnej przygody.
                                                                      Zapraszamy !
 
 
 
Galeria łowiecka przygotowana z okazji 50-ej rocznicy utworzenia Koła Łowieckiego "LEŚNIK"
 

               


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

ZORIENTUJ SIĘ NA NIEPODLEGŁĄ

ZORIENTUJ SIĘ NA NIEPODLEGŁĄ

22 września 2018 r.  Augustowskie Placówki Kultury i Stowarzyszenie Poszukiwań Miejsc Walk i Martyrologii oraz Mogił Wojennych „Leśni” przy współpracy z Nadleśnictwem Augustów zorganizowało rowerową grę terenową  pn. „Zorientuj się na Niepodległą”. Cała zabawa odbyła się na „Szlaku Orła Białego”, który przebiega przez miejsca związane z walką o niepodległość. Uczestnicy w zależności od wyboru kategorii mieli do wyboru dwie trasy - rodzinną ok. 14 km oraz indywidualną i dla drużyn ok. 30 km.

Gra cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do zabawa zgłosiło się około 50 chętnych. Oprócz przejechania trasy na uczestników w wybranych punktach czekały zadania i zagadki, które musieli rozwiązać by zebrać jak największą liczbę punktów.

W trakcie rozgrywania rajdu, nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów otworzył  miejsca popasowe im. Nadleśniczego Jana Stefana Ballogha na Szlaku Konnym Puszczy Augustowskiej i Mazur.

Jan Stefan Ballogha- ur. w 1786 r.- jako szwoleżer uczestnik w wojnach napoleońskich. M.in. brał udział w słynnej szarży pod Somosierrą 30 listopada 1808 r. Po zakończeniu służby i złożeniu egzaminów do Służby Leśnej został Nadleśniczym Leśnictwa Rajgród, a od chwili powołania Leśnictwa Augustów  w 1823 r. jego pierwszym nadleśniczym.

Z tej okazji przy współpracy z amazonkami i jeźdźcami reprezentujących:

- Stadninę Koni Żarnowo,

- Ośrodek Jeździecki OSTOJA,

- STAJNIE 58,

- Stajnię Wojdy,

- Ranczo Arabians Olecko,

uczestnicy spotkania mogli podziwiać pokazy treningu skokowego, ujeżdżanie w stylu naturals i pokazy koni arabskich i fryzyjskich. Odbył się pokaz kadryla jeździeckiego i jazdy westernowej. Niezwykle widowiskowym punktem spotkania okazał się pokaz sprawności kawaleryjskiej w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznych Garnizon Suwałki. W trakcie pokazów konnych nadleśnictwo zorganizowało konkursy dla dzieci i dorosłych. Chętni  mogli po raz pierwszy spróbować „pierwszego kontaktu” z jazdą konną.

Około godziny 15 wszyscy zawodnicy gry terenowej dotarli na metę i nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Na zakończenie przy ognisku wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne i wojskowe.