Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Bogactwo zróżnicowanych lasów i piękno augustowskiego krajobrazu przyciągają wielu przyrodniczych pasjonatów. Z myślą o nich Nadleśnictwo Augustów przygotowało bogata ofertę edukacyjną.
Do najważniejszych należą: leśna klasa oraz aż sześć leśnych ścieżek edukacyjnych.
 
„W PUSZCZY GŁUSZCA" w Studzienicznej.
- leśna klasa przygotowana do prowadzenia edukacji leśnej dla 32 (max. 40) osób. Wyposażona jest w stylowe „leśne" stoły i krzesła, projektor multimedialny z przenośnym komputerem, ściennym ekranem i zestawem głośników, liczne eksponaty leśne, w szczególności dawne urządzenia i przyrządy stosowane w leśnictwie, fotografie prezentujące przyrodę Puszczy Augustowskiej, kominek, trofea myśliwskie, nagrodzone prace z konkursów plastycznych, leśne gry, plansze edukacyjne i wiele innych.
 
Zajęcia w leśnej izbie "W Puszczy Głuszca" w Studzienicznej
 
- Lokalizacja – Obręb Augustów, Leśnictwo Studzieniczne – obok oddz. 24.
Stałe wyposażenie izby leśnej „W Puszczy Głuszca" stanowią :
wystawa fotograficzna prezentująca przyrodę Puszczy Augustowskiej,
stare narzędzia leśne,
tablica ,,Ptasi zegar",
zestaw tablic do rozpoznawania drzew leśnych,
konkursowe prace plastyczne,
prezentacje multimedialne na tematy przyrodnicze,
filmy przyrodnicze.
 
 
 Jezioro Studzieniczne, sąsiadujące z Izbą Edukacji Leśnej "W Puszczy Głuszca", jesienią.
 
Leśne Ścieżki Edukacyjne:
 
I. Leśna ścieżka edukacyjna „Kozi Rynek" - położona w głębi Puszczy Augustowskiej, najstarsza i najbardziej "dzika" ścieżka w Nadleśnictwie Augustów.
 
Mini - przewodnik formatu A4 do pobrania: c/document_library/get_file
 
Długość trasy – około 1800 m.
Ilość przystanków – 22.
Tematyka każdego przystanku – jak niżej:
     Przystanek I - Wiata z miejscem na ognisko otoczonym ławkami, przygotowanymi kijkami do pieczenia kiełbasek, ławkami z dużym zadaszonym stolikiem oraz tablicą informacyjną „REZERWAT PRZYRODY „KOZI RYNEK" opisującą rezerwat z zamieszczonym szkicem sytuacyjnym przebiegu ścieżki.
     Przystanek II - Dlaczego las jest taki ważny.
     Przystanek III – Ile mamy lasów ?
     Przystanek IV – Ochrona lasu – leśnik gospodarzem lasu.
     Przystanek V – Chrust.
     Przystanek VI – Pielęgnowanie lasu – krok przed naturą.
     Przystanek VII – Gospodarka łowiecka.
     Przystanek VIII – Ogień – przekleństwo dla lasu.
     Przystanek IX – Drewniana kładka nad zabagnionym
fragmentem olsu.
     Przystanek X – Mogiła Powstańców z roku 1864. Obok ławki
z zadaszonym stolikiem.
     Przystanek XI – Powalone drzewo.
     Przystanek XII – Drzewo dziuplaste.
     Przystanek XIII – Ptasi budzik.
     Przystanek XIV – Ochrona gatunkowa roślin.
     Przystanek XV – Wędrówka drzew.
     Przystanek XVI – Ptaki.
     Przystanek XVII – Owady.
     Przystanek XVIII – Płazy i Gady.
     Przystanek XIX – Krzewy.
     Przystanek XX – Grzyby.
     Przystanek XXI – Dary lasu.
     Przystanek XXII – Mrowisko.
Ścieżka w pełni przystosowana jest do wszelkich grup wiekowych, wycieczki z niepełnosprawnymi wymagają pomocy podczas przechodzenia przez mostek oraz ewentualnego zrezygnowania z najtrudniejszego odcinka trasy.
Lokalizacja – Obręb Balinka,
                     Leśnictwo Brzozowe Grądy, oddz. 140h,f.
 
 
 Lasy otaczające ścieżkę edukacyjną w rezerwacie  "Kozi Rynek".
 
II. Leśna ścieżka edukacyjna „Do Pomnika Leśnika" przy Izbie Leśnej „W Puszczy Głuszca" - z racji swego położenia i atrakcyjności jest najchętniej odwiedzaną ścieżką w regionie..
 
Długość trasy – około 1100 m.
Ilość przystanków – 11 głównych.
Tematyka każdego przystanku – jak niżej:
     Przystanek I – Brama wejściowa z napisem w drewnie nazwy i logo
nadleśnictwa, duża tablica informująca o tematyce i przebiegu całej ścieżki, w dwóch językach (polski i angielski) opatrzona zdjęciami oraz przejrzystą mapką sytuacyjną z graficznym rozmieszczeniem najważniejszych elementów ścieżki.
     Przystanek II – Budynek z izbą leśną.
     Przystanek III – Wiata z ogniskiem, obok parkingu - zarówno dla
podróżnych pragnących odpocząć, jak również osób korzystających z zajęć edukacyjnych.
     Przystanek IV – Tablica przy parkingu informująca o tematyce
i przebiegu całej ścieżki, w dwóch językach (polski i angielski) opatrzona zdjęciami oraz przejrzystą mapką sytuacyjną – w stylu tablicy wejściowej. Dodatkowo wyposażona w tablice opisujące gatunki polskich drzew.
     Przystanek V – Drewniana kładka wśród trzcin i zbiorowisk zarastającego jeziora.
 
 
Drewniana kładka wśród trzcin
 
     Przystanek VI – Podwyższony pomost z widokiem na trzcinowisko i jezioro, wraz z tablicą opisującą zbiorowiska na styku z jeziorem.
Przystanek VII – Miejsce na ognisko pod gołym niebem wraz z trzema wiatami do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz tablica na temat podziału terytorialnego.
     Przystanek VIII – Wieża widokowa na Staw Studzieniczański.
     Przystanek IX – Dawne umocnienia wojskowe.
     Przystanek X – Powalone drzewo - złom, wraz z tablicą nt. roli powalonych drzew.
     Przystanek XI – Pomnik Leśnika.
  
 "Pomnik Leśnika" w Studzienicznej to miejsce wielu spotkań
Ścieżka jest w pełni przystosowana do wszelkich grup wiekowych, wycieczki z niepełnosprawnymi wymagają pomocy podczas wchodzenia i schodzenia na kładkę wśród trzcin oraz zrezygnowania z wchodzenia na górną platformę wieży widokowej, dolna platforma widokowa przy pomocy dostępna.
Lokalizacja – Obręb Augustów, Leśnictwo Studzieniczne, oddz. 24 j.
 
III. Leśna ścieżka edukacyjna „Pomniki przyrody" - powstała we współpracy ze Szkoła Podstawową w Białobrzegach, a jej wyjątkowość polega na możliwości obejrzenia wielu drzew będących pomnikami przyrody.
 
Długość trasy – około 3000 m.
Ilość przystanków – 3
Tematyka poszczególnych przystanków:
I – tablica opisująca specyfikę pomników przyrody wraz z przedstawieniem pomników występjących w Nadleśnictwie Augustów.
II - tablica opisująca biologię i występowanie modrzewia, wraz z mapką zasięgu w Europie, ustawiona obok grupy pomnikowych modrzewii.
Ścieżka w pełni przystosowana do wszelkich grup wiekowych, wycieczki z niepełnosprawnymi muszą uwzględniać bieżące warunki terenowe.
Lokalizacja – Obręb Białobrzegi, Leśnictwo Białobrzegi, oddz. 16 i 38.
 
Grupa modrzewi - pomników przyrody
 

IV. Leśna Ścieżka Edukacyjna „Uroczysko Bargieł"  – powstała z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym. Jest to kolejny przykład, że warto próbować realizować swoje pomysły...

Spacer w ramach zajęć w "Uroczysku Bargieł".

Ścieżka prowadzi przez niewielki kompleks leśny, zwany „Uroczyskiem Bargieł" bądź „Lasem Karpa". Odizolowanie okolicznymi polami stwarza specyficzne warunki. Spotkać tu można wiele zwierząt szukających schronienia podczas migracji lub odpoczywających po żerowaniu na sąsiadujących polach. Na różnorodność trasy wpływ mają bogate gatunkowo drzewostany, pagórkowaty teren oraz lokalne podtopienia. Do największych atrakcji należy śródleśne oczko wodne, które z uwagi na występowanie wielu gatunków chronionych, zostało objęte ochroną w postaci użytku ekologicznego.

 OPIS ŚCIEŻKI

Długość ścieżki: około 2 km

Czas przejścia: ok. 1 h (rowerem ok. 0,5 h)

Stopień trudności: średni

Niepełnosprawni: większość ścieżki prowadzi po utwardzonych drogach. Jednak na krótkim, środkowym odcinku zalecana jest opieka przewodnika.

Początek ścieżki: na trasie drogi z Bargłowa do Tajna Starego – obok leśniczówki Bargłów

Miejsce do parkowania: obok krzyża przy Leśniczówce Bargłów.

 CO SIĘ PRZYDA NA ŚCIEŻCE ?

- wygodne buty, wiosną i jesienią najlepiej gumowe, ciepłe ubranie, kompas, coś do zjedzenia, woda, aparat fotograficzny, lornetka, wieczorem latarka.

 
V. Leśna Ścieżka Edukacyjna  "Królowa Woda" - reaktywowana w nowej wersji, ograniczonej do wytyczenia i oznakowania w terenie oraz przygotowania opisu w formie broszury dostępnej w wielu miejscach, m.in. poniżej.
 
Mini - przewodnik formatu A4 do pobrania: c/document_library/get_file

Zachód słońca nad lasami "Królowej Wody" - widok ze ścieżki edukacyjnej.
 

Specyfika ścieżki:

Brak tablic informacyjnych. Przyjęto założenie, aby przygotować ciekawą trasę, na której będzie można w spokoju pospacerować, porozmawiać, a przede wszystkim po prostu odpocząć.

 OPIS ŚCIEŻKI

Długość ścieżki: około 4 km

Czas przejścia: ok. 1 h

Stopień trudności: trudny

Niepełnosprawni: dla osób niepełnosprawnych dostępny środkowy odcinek po trasie dogi żwirowej oraz fragmenty ścieżki nad brzegiem jeziora Sajno, jednak najlepiej korzystać ze ścieżki wraz z opieką przewodnika.

Początek ścieżki: na trasie drogi z Augustowa do ośrodka Królowa Woda

Miejsce do parkowania: przy ośrodku Królowa Woda.

Ścieżka „KRÓLOWA WODA" prowadzi przez ciekawe fragmenty lasów w różnym wieku – od młodych upraw leśnych aż po drzewostany w wieku pozwalającym na ich wycinane. Ścieżka pozwala na obserwację wielu siedlisk o różnym stopniu uwilgotnienia, w tym lasy tworzące granicę w sąsiedztwie jeziora Sajno. Na trasie spotkamy potężne sosny z widocznymi śladami pozyskiwania żywicy oraz jedną sosnę będą pomnikiem przyrody. Dość często spotkać można ślady bytowania łosi, a niekiedy nawet samego „króla bagien".

  CO SIĘ PRZYDA NA ŚCIEŻCE ?

- wygodne buty, wiosną i jesienią najlepiej gumowe, ciepłe ubranie, kompas, coś do zjedzenia, woda, aparat fotograficzny, lornetka, wieczorem latarka.

 
VI. Leśna Ścieżka Edukacyjna  "Rzeźba w Puszczy" - łączy unikalną kolekcję drewnianych instalacji powstałych podczas I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego.
 

"LAS en hommage Władysław Strzemiński". Drewno sosnowe. Autorzy ZAWA WORPUS. Fot R. Rogoziński.

 

Ścieżka łączy cykl dużych, geometrycznych instalacji z drewna, zróżnicowanych pod względem formy plastycznej (kształtu, barwy, faktury i kompozycji w przestrzeni) oraz ujęcia tematu. Ich konstruktywistyczny charakter sprawia, że w leśnym sanktuarium nie rywalizują z naturą, a wpisują się w nią zaproszeniem do zatrzymania, ciszy, obserwacji i refleksji. Czasem są dodatkowo pokłonem dla mistrzów lub nawiązaniem do narodowych tajemnic nierozerwalnie połączonych z lasem.

Na ścieżkę gorąco zapraszamy wszystkich, którym nieobca ciekawość i wrażliwość,  niezależnie czy mają fachowe przygotowanie do odbioru sztuki nowoczesnej, czy też nie.

Opis ścieżki

Początek ścieżki: brama wejściowa do Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Augustów 

Długość ścieżki: około

Czas przejścia: 1 h 20 min. (rowerem 40 min.)

Stopień trudności: łatwa

Niepełnosprawni:  Chociaż niezbyt równy, jednak dostępny jest odcinek ścieżki biegnący wzdłuż jeziora. Po dojściu do lasu, na rozdrożu, należy skręcić w lewo i dotrzeć bezpośrednio do rzeźb, z pominięciem fragmentu ścieżki przy leśniczówce.  Zalecana opieka przewodnika.

Miejsce do parkowania: parking w Studzienicznej przy Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Augustów.

 
Punkty edukacji leśnej :
 
– sala narad w budynku biura Nadleśnictwa Augustów. Dostosowana jest do prowadzenia prezentacji multimedialnych, a ponadto wyposażona jest w pomoce dydaktyczne w postaci plansz poruszających różne tematy związane z pracą leśników. Planowane jest doposażenie sali w kolejne pomoce.
 
- tablica przy rezerwacie przyrody "Stara Ruda".
 
- tablica przy rezerwacie przyrody "Kuriańskie Bagno".

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

SPRZEDAŻ DREWNA

SPRZEDAŻ DREWNA

Cennik detaliczny drewna i poradnik detalicznego nabywcy drewna.

Dokąd po drewno?

Sprzedaż detaliczną prowadzą upoważnieni pracownicy poszczególnych leśnictw oraz biuro nadleśnictwa tel. 87 643 99 00 (pon-pt, 7:00-15:00).

Osoby do kontaktu:

Beata Głembocka-Rutkowska
tel.: 87 643 99 08

Karol Chodkiewicz
tel.: 87 643 99 08

Barbara Bronakowska
tel.: 87 643 99 22

Ile za metr?

metr sześcienny to objętość litego drewna w stosie

Aktualny cennik detaliczny na drewno sprzedawane w Nadleśnictwie Augustów możecie Państwo pobrać z załącznika zamieszczonego na dole strony.

 

W cenniku sprzedajemy „drewno bez kory?"

Zapis ten oznacza, że przy obliczaniu miąższości drewna zastosowano potrącenia na korę. Nabywca zapłaci tylko za drewno, korę na drewnie otrzyma  gratis ;)

loco las po zrywce"?

Drewno oferowane do sprzedaży czeka na Państwa w lesie, przygotowane i złożone przy drodze wywozowej (przetransportowane z miejsca ścinki do najbliższej drogi, skąd mogą Państwo je załadować i wywieźć). To właśnie oznacza stwierdzenie użyte w cenniku „drewno loco las po zrywce".

Co oznacza „ wg KJW"?

KJW, czyli Klasyfikacja Jakościowo-Wymiarowa, to zespół obowiązujących norm, na podstawie których drewno jest zaliczane do poszczególnych sortymentów.

S2A? WB0? Co to są "sortymenty" ?

Ceny podane w cenniku dotyczą drewna mierzonego w metrach sześciennych.

Podziały, terminologia i symbole używane przy klasyfikacji surowca drzewnego określają normy, które mogą Państwo otrzymać do wglądu w kancelariach leśnictw bądź biurze Nadleśnictwa Augustów.

Symbole określające poszczególne sortymenty  rozpoczynają się od litery „W", „S" lub „M". „W" to drewno wielkowymiarowe – o średnicy w cieńszym końcu od 14cm bez kory, w grubszym końcu nie ma limitu średnicy! Drewno wielkowymiarowe występuje w czterech klasach jakości (A, B, C, D) i trzech stopniach grubości. Podane w cenniku trzy klasy wymiarowe (do 24cm, 25-34cm, 35cm i więcej) oznaczają średnicę zmierzoną bez kory w połowie długości sztuki (drewno iglaste) lub sekcji (drewno liściaste).

„S" to symbol oznaczający drewno średniowymiarowe – które w cieńszym końcu ma średnicę minimalną 5cm bez kory, w grubszym zaś maksymalnie 24cm. W cenniku figurują grupy S2 – drewno stosowe użytkowe, S3 – drewno żerdziowe i , ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców detalicznych, grupa S4 – drewno stosowe z przeznaczeniem na cele opałowe.

„M" – drewno małowymiarowe – to drewno o średnicy w grubszym końcu mniejszej niż 5cm bez kory. Grupa M1 to drobnica tyczkowa przeznaczona np. do przerobu przemysłowego, M2-często nabywana przez klientów indywidualnych – drobnica gałęziowa przeznaczona głównie na cele opałowe.

Metr sześcienny a metr przestrzenny

Ceny podane w cenniku dotyczą drewna mierzonego w metrach sześciennych. Tymczasem w praktyce leśnej w stosunku do drewna ułożonego w stosach często pojawia się pojęcie metra przestrzennego. Obie jednostki dotyczą objętości surowca, przy czym:

- metr przestrzenny to suma metra sześciennego drewna i luzów powietrznych pomiędzy wałkami drewna tworzącymi stos;

- metr sześcienny to objętość litego drewna w stosie (bez luzów powietrznych).

Czyli – cenę z cennika płacimy za metr litego drewna (nie za powietrze!).  Objętość drewna oferowanego do sprzedaży jest już przeliczona na metry sześcienne. W jaki sposób można samemu to przeliczyć?

Wyciągając miarkę w lesie należy zmierzyć długość, wysokość i szerokość stosu przygotowanego do sprzedaży – na podstawie pomiarów obliczymy, ile metrów przestrzennych planujemy kupić. By przeliczyć wynik na metry sześcienne (za które zapłacimy) można skorzystać z przeliczników. Poniżej prezentujemy przeliczniki na sortymenty najczęściej kupowane przez nabywców indywidualnych:

Grupa

Sortyment

Współczynniki zamienne

Mp w korze na m³ bez kory

m³ bez kory na mp w korze

Grupa S4:

Sosna, Modrzew i liściaste

Świerk

 

0,65

0,70

 

1,54

1,43

Grupa M1

0,40

2,50

Grupa M2

0,25

4,00

Przeliczniki dla innych grup, gatunków i długości są dostępne do wglądu w kancelariach leśnictw bądź biurze Nadleśnictwa Augustów.

Jak to „kosztem nabywcy"?

Niektóre z pozycji oferowanych w cenniku mają dopisek „kosztem nabywcy".  W takich przypadkach nabywca sam wyrabia w lesie surowiec, który zamierza kupić. Zamiar samowyrobu drewna należy uzgodnić z właściwym leśniczym, który wskaże powierzchnię, na której można pracować, udzieli wskazówek na temat metod pracy i norm, jakie musi spełniać wyrobiony surowiec oraz przeszkoli w zakresie BHP.

Z powierzchni trzebieżowej czy  zrębowej?

Surowiec drzewny powstaje na skutek cięć w drzewostanach. Drzewostany, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości (wieku, w którym jakość surowca będzie najwyższa) są  kształtowane i pielęgnowane przez leśników poprzez usuwanie osobników, które przeszkadzają w rozwoju drzewom najdorodniejszym. Takie cięcia pielęgnacyjne nazywamy trzebieżami, a powierzchnie, na których mają miejsce – powierzchniami  trzebieżowymi.  Gdy drzewostan osiągnie dojrzałość (gdy ma już 100, 150 a czasem więcej lat), wycina się zrąb i pozyskuje najbardziej wartościowy surowiec. Na powierzchni zrębowej (po wyciętym drzewostanie) z odciętych gałęzi można wyrabiać drewno do celów opałowych. Gdy powierzchnia będzie uprzątnięta  leśnicy zasadzą kolejne pokolenie drzewek, by za kilka lat las zaszumiał znowu.

Dlaczego nie na siedliskach Bśw?

Nie każdy las wygląda tak samo – jeden tworzą różne gatunki drzew a runo rośnie bujnie, w innym zdecydowanie przeważa jeden gatunek drzewa a  runo jest bardzo ubogie. To, jak wygląda las, zależy od zasobności siedliska – gleby i klimatu, w jakim rosną rośliny. Bśw – czyli bór świeży – to najuboższe siedlisko występujące na terenie Nadleśnictwa Augustów. Cienkie gałęzie pozostające na zrębie podczas rozkładu wzbogacają ubogą glebę i spowalniają odpływ wody opadowej. Dlatego Nadleśnictwo nie dopuszcza do wyrabiania sortymentów opałowych na takich powierzchniach.

ZAPRASZAMY !!!

W razie dalszych zapytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze Nadleśnictwa Augustów oraz w kancelariach leśnictw - w leśniczówkach rozsianych po południowej części Puszczy Augustowskiej. Gorąco zachęcamy do korzystania z zalet drewna - surowca wszech czasów.