Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Tereny Nadleśnictwa Augustów obfitują w miejsca o wyjątkowych walorach krajobrazowych.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Augustów, jak również w zasięgu terytorialnym, Wojewoda Suwalski wyznaczył rozporządzeniem z roku 1998 trzy obszary chronionego krajobrazu :

- Jeziora Rajgrodzkie,

- Puszcza i Jeziora Augustowskie,

- Dolina Biebrzy.