Wydawca treści Wydawca treści

NATURA 2000

O bogactwie szczególnych formy ochrony przyrody, świadczą również cztery obszary Natura 2000:

·        SOO „Ostoja Augustowska" PLH 200005

·        SOO „Dolina Biebrzy" PLH 200008

·        OSO „Puszcza Augustowska" PLB 200002

·        OSO „Ostoja Biebrzańska" PLH 200006