Rezerwaty przyrody

Nadleśnictwo Augustów obfituje w różnorodne formy ochrony przyrody. Do najważniejszych należą cztery rezerwaty przyrody. Piąty, niejako dodatkowy, znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

Obszary chronionego krajobrazu

Tereny Nadleśnictwa Augustów obfitują w miejsca o wyjątkowych walorach krajobrazowych.

Użytki ekologiczne

Na terenach Nadleśnictwa Augustów funkcjonuje ponad dwadzieścia użytków ekologicznych. Ich łączna powierzchnia wynosi 37, 36 ha.