Wydawca treści

Wsparcie ze źródeł zewnętrznych

Od wielu lat Nadleśnictwo Augustów współpracuje z wieloma instytucjami, głownie w dziedzinie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

Realizacja wielu przedsięwzięć możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu zaprzyjaźnionych instytucji. Przykładem solidnego partnerstwa, którego pomoc zaowocowała zorganizowaniem wystaw przyrodniczych, konferencji naukowych, a także powstaniem publikacji książkowych, jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Owocem najstarszego wspólnego projektu jest album fotograficzny z roku 2009 pt.: "Leśnictwo Puszczańskich Kniei". Na szczególną uwagę zasługuje dofinansowanie przez WFOŚiGW w Białymstoku nowatorskiego w skali Kraju przedsięwzięcia, mającego na celu sporządzenie dokumentacji fotograficznej wszystkich, tj. 128 rezerwatów przyrody na terenie RDLP Białystok. Podsumowaniem przedsięwzięcia jest obszerny album fotograficzny pt.: "REZERWATY PRZYRODY".

Projekt wytyczenia, oznakowania i bogatego wyposażenia turystycznej trasy przyrodniczo-historycznej pod nazwą "Szlak Orła Białego" otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego  Funduszu Rybackiego, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa , Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Jest to szlak turystyczny rowerowy z możliwością pieszego wędrowania,  o długości około 80 km. Obok funkcji rekreacyjno-sportowych, ma na celu przypomnienie i utrwalenie tradycji patriotycznych oraz historii walk o wolność i niepodległość Polski. W ramach tego projektu, pilotowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, powstało wiele miejsc informacji, kameralnych spotkań i odpoczynku. Przygotowano również interesujące publikacje, mapę trasy i stronę internetową: www.szlakorlabialego.pl

Niedawno zakończyły się prace nad  projektem pt. Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach"", dofinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach tzw. Funduszy Norweskich. Dzięki nim udało się odtworzyć wybrane elementy związane z bartnictwem, w tym liczne barcie i kłody bartne w czterech Puszczach: Augustowskiej, Białowieskiej, Knyszyńskiej i Piskiej. Powstały także ścieżki edukacyjne oraz publikacje edukacyjno - promocyjne. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.tradycyjne-bartnictwo.pl