Wydawca treści Wydawca treści

REZERWATY PRZYRODY

Nadleśnictwo Augustów obfituje w różnorodne formy ochrony przyrody. Do najważniejszych należą cztery rezerwaty przyrody. Piąty, niejako dodatkowy, znajduje się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

Rezerwat „Kuriańskie Bagno" na powierzchni 1716,7 ha (z czego 917 ha w naszych granicach, reszta w Nadleśnictwie Płaska) spotykamy unikalne elementy przyrodnicze jak układ starych i dobrze wykształconych wydm, bory mechowiskowe, płaty świerczyny bagiennej i rozległe partie starodrzewów sosnowych – szczątki dawnej Puszczy Perstuńskiej a ponadto najliczniejszą w Puszczy Augustowskiej ostoję głuszca a także łosie, wilki, rysie. Szczególnego charakteru rezerwat nabiera wiosną w czasie kwitnienia pachnących łanów bagna zwyczajnego.
 
Rezerwat „Kozi Rynek" – na powierzchni 145,4 ha chronione są fragmenty lasu o cechach zbliżonych do lasu pierwotnego z całą jego surowością i dzikością, jakie nieczęsto już występują w Polsce, głównie lasy mieszane, grądy, łęgi i olsy.
Osobliwością rezerwatu jest związana z nim historia. Otóż niedostępność i puszczański charakter uroczyska „Kozi Rynek" stały się przyczyną stacjonowania tu największego na Augustowszczyźnie oddziału powstańczego w latach 1863-64. Został rozbity przez kozaków dopiero w wyniku zdrady. Dla upamiętnienia bohaterskich wydarzeń postawiono tam pomnik, który stoi do dziś.
 
Rezerwat „Glinki" – najmniejszy, chroniący jedyne na terenie Puszczy Augustowskiej stanowisko pióropusznika strusiego. Orientacyjna liczba paproci wynosi 450 sztuk. Osobliwością jest również występowanie czosnku niedźwiedziego.
 
 
Rezerwat „Stara Ruda" – przedmiotem ochrony są źródliska rzeki Rudawki otoczone borami torfowcowymi przy ich naturalnej granicy występowania, dorodnymi borami sosnowo-świerkowymi oraz typowymi dla Puszczy Augustowskiej dorodnymi borami sosnowymi.
 
Rezerwat „Jezioro Kolno" – rezerwat ornitologiczny utworzony w roku 1960. Położony w zasięgu Nadleśnictwa Augustów. Chroni miejsca lęgowe ptactwa wodnego, w tym głównie łabędzia niemego - około 100-u par. Ponadto liczne gatunki kaczek, dwa gatunki rybitw, bąk, myszołów, remiz oraz liczna kolonia mewy śmieszki.