Wydawca treści Wydawca treści

Terminarz, rezerwacje

 

W celu uzgodnienia terminu spotkań edukacyjnych, rezerwacji miejsc ogniskowych oraz innych sprawach związanych z edukacją leśną, prosimy o wybranie jednej z trzech możliwości:

1. Telefon pod nr.: 87 643 99 08 - Karol Chodkiewicz.

2. List drogą internetową, e-mali: karol.chodkiewicz@bialystok.lasy.gov.pl

3. Wizyta w biurze bądź list tradycyjny, adres: Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów.

ZAPRASZAMY !!!