Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Lasy Nadleśnictwa Augustów to przede wszystkim bory sosnowe. Średni wiek lasów na naszym terenie to około 70 lat, a przeciętna zasobność przekracza 290 m sześc./ha. Warto dodać, że analogiczne pomiary 10 lat temu wykazały średnik wiek 67 lat, a zasobność 275. Zatem mimo istotnego pozyskania drewna z lasów, wzrósł ich średni wiek, a także zwiększyły się w leśne zapasy drewna.

 

Udział siedlisk leśnych

  • 70 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
  • 15 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
  • 15 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Najważniejszym gatunkiem drzewa tworzącego miejscowe lasy jest sosna pospolita, porastająca ponad połowę powierzchni leśnych. Najczęściej towarzyszy jej świerk. Spośród gatunków liściastych największy udział mają olsze i brzozy, zajmujące razem blisko ćwierć powierzchni.

Najbardziej zasobne są lasy sosnowe, gdzie na każdym hektarze rośnie tyle drzew, że  przeciętnie ich drewno zajęłoby przestrzeń trzystu metrów sześciennych. Pod tym względem niewiele ustępują świerczyny. Natomiast znacznie gorzej wypadają lasy liściaste. Przeciętną zasobność brzezin, dębin i olszyn szacuje się na około dwieście metrów sześciennych.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy Nadleśnictwa Augustów

Lasy Nadleśnictwa Augustów

Lasy administrowane przez Nadleśnictwo Augustów obejmują obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.

Stanowią fragment jednego z największych w Polsce kompleksów leśnych Puszczy Augustowskiej, będącej od wielu stuleci ostoją dzikiej przyrody. Jej najcenniejsze fragmenty chronione są w ramach Wigierskiego Parku Narodowego oraz licznych rezerwatów przyrody, w tym "Kuriańskiego Bagna", gdzie na powierzchni ponad 1716 ha ochronie podlegają rozległe fragmenty zbliżone do lasów pierwotnych. Puszcza rozciąga się również poza granicami Polski, na terenach Litwy i Białorusi, tworząc jeden z największych kompleksów leśnych w Europie. Od strony południowej nadleśnictwo graniczy  z terenami Biebrzańskiego Parku Narodowego, do którego utworzenia przyczyniło się przekazując znaczne obszary cenne przyrodniczo. Również obecnie ma swój udział w ochronie przyrody tych niezwykle cennych bagien, m.in. poprzez ochronę w ramach otuliny parku. Położone wśród lasów liczne i urokliwe augustowskie jeziora oraz Kanał Augustowski, przyciągają wielu turystów i miłośników przyrody.

   Nadleśnictwo Augustów, zgodnie z postanowieniami ustawy o lasach, realizuje zasady powszechnej ochrony lasów, trwałości ich utrzymania oraz ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów : ekologicznych, produkcyjnych i społecznych. Bardzo ważnym zadaniem jest ponadto powiększanie zasobów leśnych.

WYBRANE DANE LICZBOWE :

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Augustów : 26 048,78 ha.

Powierzchnia gruntów leśnych ogółem: 25 536,08 ha

Powierzchnia lasów ochronnych : 23 266 ha.

Rezerwaty przyrody : 4 o łącznej powierzchni 1 111 ha.

Liczba leśnictw : 17 o średniej powierzchni 1 530 ha

Pozyskanie drewna ogółem (plan na rok 2017) : 126 165 m3

Leśne ścieżki dydaktyczne : 6

Ilość osób korzystających z oferty edukacyjnej nadleśnictwa (dane za rok 2016) : około 5,5 tys.